Wieloletnie doświadczenie oraz umiejętność zarządzania w środowisku wieloprojektowym umożliwia realizacje przedsięwzięć z wielu dziedzin. Starając się podejść kompleksowo do wyznaczonych zadań spółka wypracowała model realizacji procesów z zazębiających się  dziedzin budownictwa i urbanistyki. Działamy realizując zadania począwszy od koncepcji aż po fizyczne ich wykonanie.

Świadczymy międzyinnymi :

  • usługi w zakresie wykonawstwa napowietrznych i  kablowych linii niskiego i  średniego napięcia
  • usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa przyłączy eneretycznych
  • usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa terenów zielonych
  • usługi w zakresie montażu: stacji transformatorowych - słupowych, oraz  kontenerowych
  • usługi w zakresie wypożyczania budowlanego sprzętu specjalistycznego
  • usługi w zakresie wykonawstwa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w technologii LED

Spółka działa w ramach kilku konsorcjów dzięki czemu znacznie zwiększają się nasze możliwości sprawnego i terminowego prowadzenia projektów.